YAZ OKULU DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...


EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye BİRİNCİSİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı,  2016 yılında dünyadaki 10 farklı kurum tarafından yayınlanan  ‘’ Dünyanın en iyi üniversiteleri’’ sıralamalarını inceleyerek 159 Türk üniversitesinin yerini gösteren bir rapor hazırladı.

 Hazırlanan raporda, dünyadaki üniversite sıralamalarını yapan;  ARWU, Leiden, SciMago, QS, THE (Times), Webometrics (WEBO), US News and World Report, CWUR, RUR ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı olmak üzere toplam 10 kuruluşun sıralama sonuçları incelendi.

2016 dünya sıralamalarında Ege Üniversitesi

 Dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan 6'inin sıralamasında yer alan  Ege Üniversitesi;Webometrics sıralamasında dünyada 796’ıncı, URAP sıralamasında 600’üncü, SciMago sıralamasında 574’üncü, US News and World Report sıralamasında 593’üncü CWUR sıralamasında 761’ncı,  Leıden sıralamasında 482’ıncı ise sırada yer alarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE' DEKİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ ARASINDA BİRİNCİ DÜNYADA İSE 163. SIRADA YERİNİ ALMIŞTIR.

BU GURUR AKADEMİSYENİYLE ÖĞRENCİSİYLE MEZUNUYLA TÜM ÇALIŞANLARIYLA BİR BÜTÜN OLARAK EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜNDÜR. BAŞARILARIMIZIN DEVAMI DİLEĞİYLE SAYGIYLA DUYURULUR...

URAP ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

EÜ. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 


 

  Gıda Mühendisliği Nedir?   
 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

 

 

  Gıda Mühendisinin temel görevleri;
   
  • Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek;

  • Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek;

  • Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak;

  • Atıklardan yeni gıdalar üretmek;

  • Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece , gıda çeşitliliğini arttırmaktır.

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması da Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.

 

 

  Tarihçe
   

Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 1975-1976 yılında 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ege Üniversitesi'nin beş yıllık gelişme planı içinde Ziraat Fakültesi Kurulu 14.06.1976 gün ve 62/5 sayılı kararı ile Gıda Teknolojisi Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesini oybirliği ile uygun görmüştür. Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından Yüksek Okulun Gıda Fakültesine dönüşümü 18.08.1977 günü onaylanmıştır. 28.03.1983 tarih ve 2800 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu ile Bölüm, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.